Home » Marketing » Segmentation » Criteria’s for market Segmentation